Profil firmy

 

Stavební společnost FORTNA stav s. r. o. byla založena dvěma společníky v březnu 2000. Do obchodního rejstříku byla zapsána dne 27. března 2000 u Krajského obchodního soudu v Praze.

FORTNA stav s. r. o. je inženýrská, stavební a obchodní společnost. Vznik společnosti reaguje na současný trend, kterým je komplexní zajišťování stavebních oprav, rekonstrukcí a modernizací stávajících objektů včetně náležitých odborných posouzení, to znamená zajištění komplexní realizace zakázky tzv. "generální dodávky" či jinak řečeno dodávky "na klíč". Tyto služby je naše společnost schopna zabezpečovat jak na území hl.m. Prahy a Středočeského kraje, tak i na celém teritoriu České republiky. Společnost se soustřeďuje na zajišťování a provádění těchto hlavních činností :

 

  Šipka
mykologické průzkumy, expertizy z hlediska jakosti a prodloužení životnosti zabudovaných dřevěných prvků (sanační návrhy) a vlhkostní průzkumy staveb
  Šipka
komplexní sanační práce dřevěných konstrukcí proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám, plísním, ohni a chemické korozi dřeva
  Šipka
protipožární ochrana kovových konstrukcí - obklady, nátěry
  Šipka
tesařské opravy a montáže nových dřevěných konstrukcí - krovů, stropů, pergol, dřevostaveb ...
  Šipka
sanace vlhkých staveb na základě odborných posudků (např. metodou nízkotlakých infuzí nebo vysokotlakých injektáží)
  Šipka
pokrývačské práce
  Šipka
izolace staveb - hydroizolace, tepelné izolace, hydrofobizace povrchů
  Šipka
inženýrská činnost v investiční výstavbě, t.j. komplexní veřejnoprávní projednávání všech stupňů projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a občany vč. zajišťování veškerých správních rozhodnutí nutných k zahájení stavby (např. územní rozhodnutí, vodohospodářská rozhodnutí, stavební povolení atd.)
  Šipka
zabezpečování zpracování všech stupňů projektové dokumentace i dokumentace skutečného provedení staveb

 

Firma je schopna kromě dodávek "na klíč" zajišťovat i dílčí činnosti dle přání a potřeb jednotlivých investorů.